Συμετοχή στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό “Αναπλαση πλατείας Κατεχάκη Δ.Χανίων)

Α3_1Α3_4Α3_5Α3_6 ZIPplateia-katexakh

 

ΕΤΟΣ: 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

H πρόταση επιχειρεί να συνθέσει έναν ελεύθερο χώρο με τα κατάλληλα συνδετικά στοιχεία που θα γεφυρώσουν τα ιστορικά χάσματα, τις κακόγουστες επεμβάσεις και την νεκρή φύση του. Η διαμόρφωση ενός νέου φόντου στο νέο θέατρο κρίνεται σημαντική παράμετρος στην ολική εντύπωση του χώρου, ενώ και οι δυσαναλογίες στα ύψη επιβάλλουν
τη διαμόρφωση ενός νέου επίπεδου που, τόσο χρηστικά όσο και αντιληπτικά, θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος χώρος. Κεντρική ραχοκοκαλιά της πρότασης αποτελεί η διαμόρφωση μιας στοάς που έχει το ρόλο ενδιάμεσης ζώνης και συμβάλλει και στη γεφύρωσης τόσο αντιληπτικά, αφού παρεμβάλλεται μεταξύ τείχους, πλατείας και κτιρίων, όσο και νοητικά με την έννοια της μετάβασης από μια κατάσταση σε μια άλλη. Η πρόταση τελικά, αναπροσδιορίζει τα σημεία προσβάσεων και ταυτόχρονα, διαμορφώνει τρεις βασικές χωρικές καταστάσεις, ανάλογες με τις γειτνιάζουσες χρήσεις (Θέατρο -πολιτισμός – αναψυχή) που έχουν παράλληλη αναφορά στις εποχές, στις κουλτούρες και στους πολιτισμούς που έχουν περάσει από την περιοχή (ενετικό-οθωμανικό-ελληνικό). Εν κατακλείδι, η επιδίωξη της μελέτης είναι η δημιουργία μιας διαφορετικής ισορροπίας μεταξύ των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών οντοτήτων που ταυτόχρονα, επιβάλλει την ανάπτυξη ενός άλλου είδους σχέσης μεταξύ δημόσιου – αρχαιολογικού και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη σχεδιαστική πρόταση, που θα μπορέσει να δοθεί απλόχερα στους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες.