Συγκρότημα διαμερισμάτων στην παραλία Καλαμάτας

BOPSI2 Συγκ΄ρτοημα διαμερησμάτων στην παραλία Καλαμάτας

 

Πρόταση προς υλοποίηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

  • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 12 κλινών με πισίνα

  • Προσανατολισμός του κτιρίου στο Νότο

  • Ενοποίηση των αυλών, αποφυγή του κατακερματισμού του αδόμητου χώρου

  • Ευελιξία στην κάτοψη με δυνατότητα διαχωρισμού ανά επίπεδο

  • Φυτεμένο δώμα, για μόνωση και επέκταση της φυτεμένης διαθέσιμης επιφάνειας και της αυλής

  • Οριζόντιες ζώνες λειτουργίας. Στο ισόγειο κουζίνα δωμάτιο σε άμεση σχέση με τον κήπο,

    Στον όροφο δωμάτιο καθιστικό σε άμεση σχέση με το φυτεμένο δώμα

  • Κατακόρυφος αερισμός και φωτισμός μέσω της ηλιακής καμινάδας

  • Στις συνθετικές επιλογές, ο τριμερισμός κατ ύψος, βάση κορμός στέψη κατ αντιστοιχία των υλικών, τούβλινο ισόγειο, σοφατιστος όροφος και πέργκολα στο δώμα προσδίδει αίσθημα ύψους της κατασκευής και διαχρονικής αξίας που συνδέεται άμεσα με την λειτουργία και χρήση του έργου.

 

TELIKO dokimi4545 2222